Historia

Yrityksemme historia lyhyesti:

 • Alfred Ylisaukko-oja aloitti kalankasvatuksen harrastustoimintana kesällä 1968.
 • Toiminta virallistettiin yhtiösopimuksella 15.01.1978. Yhtiön nimeksi tuli Naamijoen Lohi Ky johtajanaan Harry Ylisaukko-oja.
 • Aluksi kalankäsittely tapahtui Alfred ja Rosa Ylisaukko-ojan kellaritiloissa. Toiminta käynnistettiin pienillä kalamäärillä, käsiteltiin yksinomaan kirjolohta. Myynti tapahtui suoraan altailta tai perattuna lähialueen vähittäiskauppoihin.
 • Vuoden 1982 lopulla valmistui varsinainen toimitila: rakennus, jossa oli asianmukaiset kalankäsittely-, sosiaali- ja toimistotilat.
 • Toiminta monimuotoistui 1980-luvun alkupuolella. Erikoisuutena oli altailta tapahtuva onginta keväisin ja syksyisin, sekä siihen liittyen myös kahviotoimintaa.
 • 1980-luvun puolenvälin tienoilla aloitettiin pienimuotoista jalostustoimintaa, savustusta ja fileointia. Tämän seurauksena asiakaskunta laajeni myös laitoskeittiöpuolelle.
 • Yritystoimintaa linjattiin uudelleen tultaessa 1990-luvulle. Ongintaa oli altailla viimeisen kerran keväällä 1990, painotus siirtyi jalostuspuolen kehittämiseen sekä asiakaskunnan laajentamiseen. Kylmäsavufile tuli markkinoille.
 • Pohjavesialtaan rakentaminen samana vuonna mahdollisti teuraskalan myynnin myös kesällä.
 • Kalahygienialaki tuli voimaan vuonna 1994 ja keväällä käynnistyivät suunnitelmat laitoksen käsittelytilojen saneeraamiseksi. Päätettiin myös laajentaa tiloja.
 • Uusien tilojen rakentaminen aloitettiin syyskuussa 1997.
 • 30.01.1998 juhlittiin yrityksen 20-vuotista taivalta. Samassa tilaisuudessa ilmoitettiin virallisesti yhtiön nimen muutoksesta: Tornionlaakson Jaloste Ky saa alkunsa.
 • Yrityksen ensimmäiset www-sivut julkaistiin 07.06.2000
 • Keväällä 2001 ruvettiin suunnittelemaan toisen, huomattavasti laajemman katetun pohjavesialtaan rakentamista. Hanke toteutui kesällä 2002.
 • 16.11.2002 Tornionlaakson Jaloste valittiin vuoden yritykseksi Pellon kunnassa.
 • 28.11.2007 savustamoilta lähtenyt tulipalo tuhosi yrityksen tuotantotilat lähes täydellisesti. Vesi- ja savuvahinkojen vuoksi koko rakennus täytyi purkaa. Yrityksen kalanjalostustoiminta keskeytyi.
 • 23.04.2008 allekirjoitettiin Pellon kunnan kanssa uusien toimitilojen vuokrasopimus Lempeän teollisuusalueen kiinteistöstä.
 • 13.10.2008 aloitettiin sisäänajovaihe Lempeän kalanjalostustiloissa.
 • 07.11.2008 järjestettiin uusien toimitilojen viralliset avajaiset. Markkinoille paluu tapahtui lähes 11 kk:n tauon jälkeen.
 • Kesällä 2014 aletaan etsiä jalostustoiminnalle jatkajaa, jotta kalatuotteiden valmistus voi jatkua nykyisen omistajan siirtyessä vähitellen eläkkeelle.